Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Hajnówce informuje,
że jest ZAKAZ WYNOSZENIA I GROMADZENIA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH PRZY ALTANACH ŚMIETNIKOWYCH (MEBLE, SPRZĘT AGD, RTV,
OPONY, itp).
Mieszkańcy pozbywający się odpadów wielkogabarytowych mają obowiązek dostarczyć odpady we własnym zakresie do punktu selektywnej zbiórki wyznaczonego przez Urząd Miasta Hajnówka (odpady przyjmowane są bezpłatnie).


Adres Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w Hajnówce – ul. Szosa Kleszczelowska (wjazd główną bramą Zakładu Zagospodarowania Odpadów).

PUK Sp. z o.o. w Hajnówce raz na pół roku we własnym zakresie odbiera wystawione przed budynkiem odpady wielkogabarytowe
z wyposażenia mieszkań oraz wyeksploatowany sprzęt elektryczny
i elektroniczny AGD i RTV. Przedmioty wystawione przed budynkiem powinny być kompletne (zbiórka nie obejmuje odbioru zużytych opon, odpadów gruzu i odpadów niebezpiecznych).

Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych w pierwszym półroczu 2021 roku:

  • osiedle Lipowa oraz osiedle Podlasie – 22 marzec,
  • osiedle Mazury – 23 marzec,
  • osiedle Centrum – 29 marzec,
  • budynki przy ul. 3 Maja 56, 3 Maja 58, 3 Maja 60, Armii
    Krajowej 16, Armii Krajowej 20, Orzeszkowej i Reja – 29 marzec,
  • budynki przy ul. Piłsudskiego – 31 marzec.